Medarbejdernes rettigheder og ansvar i byggeri

Ifølge det amerikanske arbejdsministerium er byggebranchen en af ​​de største beskæftigelseskilder i landet med omkring 7, 2 millioner arbejdstagere. På trods af at være en betydelig beskæftigelseskilde står bygningsarbejdere over for farlige forhold på deres arbejdsplads. Arbejdstageres rettigheder og ansvar vedrører i vid udstrækning sikkerheds- og sundhedsstandarder for at begrænse arbejdsulykker. Disse rettigheder og ansvar er primært stammer fra både det amerikanske arbejdsministerium og arbejdsmiljøadministrationen.

Sikre arbejdsvilkår

Byggearbejdere har ret til sikre arbejdsvilkår. Bygherrer har ansvaret for at gøre byggepladser sikrere for at afhjælpe byggesvigt. Medarbejdere har ret til personlige værnemidler, såsom sikkerhedshandsker, øjenskærme, hjelme og ørepropper. Sikker arbejdsplads er kendetegnet ved udstyr, der fungerer korrekt. Medarbejdere har ret til ikke at arbejde på en usikker byggeplads, før arbejdsgiveren gør webstedet sikrere.

Fair Labor Practices

Ifølge DOL Fair Labor Standard Act har bygningsarbejdere ret til retfærdig arbejdsmetoder. Disse omfatter mindsteløn og overarbejde for ungdomsarbejdere, ældre arbejdstagere såvel som indvandrere. Ifølge loven er byggearbejdere berettiget til betaling af tid og halvdelen af ​​den faste løn for den tid, der arbejdes i over 40 timer om ugen. Det er arbejdsgiverens ansvar at registrere den varighed, som en medarbejder har arbejdet for at beregne betalingerne på grund af medarbejderen.

Rapport

Byggearbejdere har ret og ansvar for at rapportere usikre arbejdsvilkår. Medarbejdere skal rapportere til webstedets vejleder eller arbejdsgiver om, at byggepladsen skal gøres mere sikker. Medarbejdere kan anmode Arbejds- og Sundhedsvæsenet om at inspicere byggepladsen, hvis tilsynsføreren eller arbejdsgiveren ikke gør hjemmesiden sikrere. Ved indberetning til OSHA har en medarbejder ret til frihed fra gengældelse fra arbejdsgiveren, f.eks. Ved opsigelse af arbejde eller tilbageholdelse af løn.

Information

Medarbejdere på en byggeplads har ret til information om de forestående farer på arbejdspladsen. Dette reguleres af OSHA Hazard Communication Standards, som kræver, at en arbejdsgiver giver oplysninger om arbejdspladsrisici og de forebyggende foranstaltninger, der skal træffes. Medarbejdere har ret til at vide om farlige kemikalier på byggepladserne, de overhængende farer, der er forbundet med udstyr og de sundhedsmæssige risici forbundet med at arbejde på en byggeplads.

Populære Indlæg