Diskutere fordelene ved produktionskontrol

Producentvirksomheder bruger kvalitetssikringsprogrammer til at opnå en konkurrencemæssig fordel på markedet og reducere fejlprocenter på produktionslinjen. Produktionskontrol er en kritisk del af sådanne programmer, fordi det sigter mod at fjerne affald fra produktionsprocesser gennem planlægning og organisering. Dens mange fordele kan diskuteres med produktionslinearbejdere og ledere.

Højere produktkvalitet

Produktkvalitet har direkte indflydelse på kundetilfredshed, brand reputation og bottom-line profit. Hvis kunder køber defekte produkter, kan virksomheder miste deres kundebase og fremtidige indtægtsgenererende kapacitet. Produktionskontrol hjælper ledere, linjeledere og medarbejdere med at få fejl, inden de når kunden. Ved at analysere de indfangede fejl hjælper man med at identificere systemfejl, der, når de korrigeres, kan føre til procesforbedringsinitiativer. Produktion af produkter af høj kvalitet er en af ​​de mest effektive måder fabrikanterne kan udkonkurrere deres konkurrence på.

Reduceret affald

Overbehandling, skrot, omarbejdning og overskydende transport er et par af det affald, der kan eksistere i en produktionsanlæg. Det er udfordrende at identificere affald og fjerne det uden at bruge en standardiseret tilgang. Produktionskontrol omfatter tekniske målinger og kvalitetssikringsprincipper for at udrydde fremstillingsinteffektiviteten. Gennemført korrekt, kan produktionskontrollen forbedre produktionstidens omdrejningstider. Det kan også forbedre medarbejdernes moral, fordi effektiv drift gør det lettere at udføre arbejdsopgaver.

Lavere driftsomkostninger

Produktionskontrol gør det muligt at sænke omkostningerne i forbindelse med dårlig kvalitet. Skrot og andre former for affald kan binde tilbage til generelle regnskabsregnskaber og tildele et dollarbeløb. Denne proces hjælper ledere med at bestemme omkostningerne i forbindelse med affaldsmæssige, ineffektive operationer. Overhead omkostninger er en vigtig determinant i et selskabs evne til at konkurrere på markedet; Ved at fjerne affald kan virksomheder vinde markedsandele og forbedre bundlinjeoverskuddet.

Bedre beslutningstagning

Uden de rigtige oplysninger er det svært for driftsledere at lede deres personale og overvåge produktionssystemer. Kvalitetsværktøjer som kontroldiagrammer gør det muligt for ledelsen at skelne mellem normale procesvariationer fra alvorlige procesmangler. Særlige årsager til variation skyldes fejlbehæftet udstyr, ineffektive procedurer eller menneskelige fejl. Produktionskontrol identificerer systemmangler, hvilket gør det muligt for ledelsen at træffe bedre beslutninger om operationer.

Populære Indlæg