Hvilke typer belønninger ville motivere arbejdere i en organisation?

Du har mange muligheder for at motivere arbejderne til at fungere godt i din organisation. For eksempel giver jobrotation og jobberigelse yderligere udfordringer og erfaringer. Du kan også motivere dine medarbejdere ved at tilbyde kurser, der forbedrer deres færdigheder og viden. Din ledelsesstil kan også motivere dine medarbejdere.

Præstationsbaserede incitamenter

Du kan forbedre medarbejdernes motivation ved at definere deres opgaver og vedhæfte kompensationsbaserede incitamenter til bestemte præstationsniveauer. Blandt forskellige typer præstationsbaserede incitamentsordninger er årlig bonuskompensation ret almindelig. Mange organisationer driver et sådant program for deres medarbejdere, især medarbejdere i midterledelsesledelsen, hvor medarbejderne får en procentdel af deres årlige løn som bonus. For flere ansatte på hænderne, som f.eks. Dem, der arbejder på fabriksgulv eller grundsalgsteam, kan du vedtage provision, spotbonus, outputbonus eller forslag til incitamentsprogrammer.

Medarbejdergodkendelse

Du kan også bruge ikke-monetære belønninger til at motivere medarbejdere. For eksempel opfylder medarbejdergennemgang medarbejdernes psykologiske behov og ønsker. Ordninger som "månedens salgsmand" eller "årets medarbejder" certifikater hjælper med at øge moralen som du anerkendte medarbejderen for hans fremragende indsats. Værdsættende feedback fra vejledere og ledere tjener også som anerkendelse af medarbejdere og hjælper med at øge moralen. Ved at holde seminarer, udstillinger og workshops og tilskynde medarbejderne til at deltage og derefter tildele medarbejderen til deltagelse i disse arrangementer, kommer også motivation og anerkendelse af involverede medarbejdere.

Ejerforhold

Mange gange, fordi ledere og øverste ledelse er ansvarlige for organisationens fremtrædende anliggender, medfører incitamentsplaner på dette niveau en højere følelse af målkonruens mellem disse medarbejdere og organisationen. Derfor kan du vedtage overskudsdeling og aktieoptioner ved at bruge elementet i ejerskab til at motivere og forbedre medarbejderens præstationer. Medarbejdere, som tror, ​​at de er del ejere af virksomheden, kan blive mere effektive og produktive, fordi de mener, at virksomhedens succeser er deres egne.

Overvejelser

Hovedformålet med en organisations belønningssystem er at holde medarbejderne motiverede, så de løbende klarer sig bedre på deres opgaver. Motiveringsteorierne fra forskellige eksperter som Herzberg og Maslow siger en ting synonymt: De fysiologiske og psykologiske behov og ønsker hos medarbejderne skal opfyldes og vedligeholdes for at holde dem motiverede. Prøv derfor at holde dine medarbejders behov og ønsker i tankerne, når du designer din organisations belønningssystem. Kerneegenskaber ved et robust belønningssystem omfatter både indre og ekstrinsiske motivatorer.

Populære Indlæg