Hvad er typer af finansielle forhold brugt til at analysere finansielle resultater?

Nøgletal er indikatorer, der bruges til at analysere en virksomheds finansielle resultater. Nøgletal anvendes af bankfolk, kreditorer, aktionærer og revisorer til at evaluere data præsenteret på en virksomheds regnskaber. Afhængigt af resultaterne af evalueringerne kan bankfolk og kreditorer vælge at forlænge eller tilbagekalde finansiering, og potentielle aktionærer kan tilpasse engagementet i en virksomhed. Nøgletal er vigtige værktøjer, der vurderer en enheds rentabilitet, effektivitet, likviditet og solvens.

Rentabilitetsforhold

Lønsomhedsprocenten hjælper brugerne af en virksomheds regnskaber til at bestemme den samlede effektivitet af ledelsen vedrørende afkast genereret ved salg og investeringer. De almindeligt anvendte rentabilitetsforhold er bruttovinstmargin, driftsresultatmargin og nettoresultatmargin. Bruttovinstmarginen måler rentabilitet efter at have taget hensyn til omkostningerne ved solgte varer, mens driftsresultatmarginen måler rentabiliteten baseret på indtjening før renter og skatteomkostninger. Netto overskudsgrad betegnes ofte bundlinjen og tager hensyn til alle udgifter.

Effektivitetsforhold

Nøgletal, der måler effektiviteten af ​​ledelsens beslutningstagning, refereres til som effektivitetsforhold. Effektivitetsforholdene vurderer omsætning og afkast af investeringer. Eksempler på effektivitetsforhold er lageromsætning, salg til tilgodehavender og afkast af aktiver. Lageromsætning måler antallet af gange, hvor hele lagerbeholdning genkøbes, mens salg til tilgodehavender sammenligner kundefordringer til indtægter. I begge situationer angiver et højere antal et højere effektivitetsniveau ved salg af beholdning og indsamling af tilgodehavender. Afkast af aktiver sammenligner nettoresultatet før skat til samlede aktiver og hjælper med at vise effektiviteten af ​​ledelsen, når der anvendes aktiver for at generere overskud.

Likviditetsforhold

Likviditetsforhold hjælper regnskabsmedarbejdere med at evaluere en virksomheds evne til at opfylde sine nuværende forpligtelser. Med andre ord vurderer likviditetsforholdene et selskabs evne til at konvertere sine nuværende aktiver til kontanter og betale nuværende forpligtelser. Fælles likviditetsforhold er det aktuelle forhold og hurtigforholdet. Nuværende forhold beregnes ved at opdele nuværende aktiver med kortfristede forpligtelser. Ifølge Thomson Reuters er en generel tommelfingerregel at have et nuværende forhold på 2. Hurtigt forhold eller syretest hjælper med at bestemme en virksomheds evne til at betale forpligtelser, der forfalder straks.

Solvensforhold

Solvens, eller gearing, forhold, dømme virksomhedens evne til at rejse kapital og betale sine forpligtelser. Solvensforhold, der omfatter gæld til værdi- og driftskapital, bestemmer, om en virksomhed er i stand til at betale alle sine gældsforpligtelser. I praksis indbefatter bankfolk ofte gearingsforhold som gældsforpligtelser i kontraktaftaler. Bankfolk ønsker at sikre, at virksomheden kan opretholde driften i vanskelige regnskabsperioder. Beregningen af ​​gæld til værdiforbrug er samlede forpligtelser divideret med nettoværdi. Arbejdskapitalen beregnes ved at fratrække kortfristede forpligtelser fra omsætningsaktiver.

Populære Indlæg