Hvordan Estimate Y Intercept i Excel

Når du graverer en række (x, y) -koordinater i Microsoft Excel 2010, kan du bruge programmets indbyggede funktioner til at vise ligningen for den linje, der er skabt af disse datapunkter. Dette giver dig mulighed for at finde y-interceptet, eller det punkt, hvor linjen skærer grafens lodrette akse. Tegn et sæt koordinater i Excel 2010, vis ligningen og løse ligningen ved hjælp af værdien "0" for x for at bestemme dens y-afsnit.

1.

Start Excel 2010, og åbn et regneark, der indeholder data, der kan graferes som et scatterplot. Fremhæv dataene og klik på fanen "Indsæt" øverst i vinduet.

2.

Klik på "Scatter" knappen i "Charts" sektionen på værktøjslinjen og vælg "Scatter With Smooth Lines and Markers" knappen i menuen herunder. Dette skaber en graf med en linje, der forbinder punkterne.

3.

Højreklik på linjen og vælg "Tilføj trendlinje" på kontekstmenuen.

4.

Klik på "Linear" -knappen under overskriften "Trend / Regression Type".

5.

Klik for at markere afkrydsningsfeltet mærket "Display Equation on Chart" nær bunden af ​​vinduet. Dette viser ligningen for linjen i formatet "y = mx + b."

6.

Beregner ligningen med "0" som værdien for x. For eksempel, hvis ligningen på grafen er "y = 2x + 3", bruger "0" som værdien for "x" giver dig en løsning på "y = 3", hvilket gør 3 y-afsnit til grafen .

Populære Indlæg