Effektiv forretningskommunikation i møder

Effektiv forretningskommunikation er afgørende under møder, da møder giver mulighed for medarbejdere fra forskellige facetter af virksomheden til at samle for at styrke strategier, brainstorm ideer, fejre succeser og dissekere fejl. Uanset om møder er ansigt til ansigt, telekonferencer eller videokonference, har relevante parter mulighed for at udveksle oplysninger, der medfører virksomhedens stabilitet og vækst. Når man mismanagerer, kan forretningsmøder spilde værdifuld virksomhedstid. At forstå nøgleelementerne i effektiv erhvervskommunikation maksimerer effektiviteten af ​​møder på arbejdspladsen.

Opdelinger

Effektiv erhvervskommunikation bryder sammen i møder, når de er for lange, planlagt uden tilstrækkelig tid til korrekt at forberede dem og afslutte uden at etablere handlinger, ifølge Meeting Wizard. "Gennemførelse af effektive møder på arbejdspladsen" anbefaler at vælge et mødeformat for virksomheden og holde sig til det, så deltagerne bliver fortrolige med det.

Fire trinregel

Forretningsmøder kan maksimere kommunikationen ved at tage fire trin i henhold til Meeting Wizard. Forbered dig ved at vælge deltagerne med omhu, give forudgående varsel og planlægge en tydelig artikuleret dagsorden. Vælg en person eller et team af medarbejdere, hvis hovedansvar er effektiv tilrettelæggelse, herunder notering og timekeeping. Gør plads til inspireret erhvervskommunikation ved at invitere deltagernes feedback og muliggøre en robust diskussion. Opsamle mødetes resultater og give eller genkalde handlingsmæssige trin, inden du afsluttes.

Målgruppe Viden

Når du planlægger møder, skal du overveje publikum. Bestem om mødet vil være stort eller lille, og planlægge sidde- og talemuligheder i overensstemmelse hermed. Giv nemme at læse materialer og sørg for, at alle kan se nogen projektor, hvidt bord eller andet udstyr til visuelt udstyr, før de begynder. Vær opmærksom på, om mødet er beregnet til højtstående embedsmænd, nye lejere, nuværende kunder eller potentielle kunder.

Online møder

Online forretningsmøder bliver mere almindelige, og der er måder at lette effektiv forretningskommunikation på under disse møder. Klarhed er særlig vigtig i forbindelse med online møder på grund af den mere fjernede karakter af mødet, ifølge "Web Conferencing Zone." Oplysninger skal grundigt forskes, udarbejdes og præsenteres på en interessant måde. "Web Conferencing Zone" understreger, at fokus skal være på mødet dagsorden, ikke den teknologi, der er involveret i gennemførelsen af ​​mødet. Påmind deltagerne om, at online møder skal behandles med samme grad af seriøsitet og formalitet som traditionelle møder, og følg op for at sikre, at der træffes handlinger, der kan træffes.

Tips

Små justeringer i leverancen kan have stor indflydelse på kommunikations effektivitet. Når du adresserer grupper af mennesker i møder, skal du få øjenkontakt med de enkelte medlemmer, men henvende dig til gruppen som helhed, når du svarer på et individuelt spørgsmål i henhold til "Otte måder at vise talende færdigheder i et møde." Vær proaktiv med at anmode om tilbagemelding og opmuntre Opfølgning diskussion, når medlemmerne reagerer. Artiklen anbefaler også at efterligne andres adfærd for at skabe konsistens. Hvis andre for eksempel bidrager med korte bemærkninger, skal dine bemærkninger også være korte. Undgå at bruge klichéer og ordbog retorik.

Populære Indlæg