Dokumenterne, der er nødvendige for, at et privat selskab får offentlige kontrakter

Føderale og statslige myndigheder inviterer normalt bud fra både offentlige og private virksomheder til at levere varer eller tilbyde tjenester. Men i modsætning til andre forretningskontrakter kræver det, at private virksomheder skal opfylde visse kvalifikationer, når det gælder regeringen. Virksomheder skal anskaffe og præsentere dokumenter som SAM-registrering og -certificering, bevis for overholdelse af lovbekendtgørelser, passende certificering og juridiske overensstemmelsesdokumenter, før de kan komme i betragtning til regeringskontrakten.

SAM Registrering

Systemet til award management er et centralt registrerings- og certificeringspunkt for private virksomheder, der ønsker at indgå kontrakt med regeringen. For at komme ind i systemet skal en virksomhed få et Dun og Bradstreet-nummer, hvilket er et unikt nicifret identifikationsnummer for virksomhedens fysiske placering. Derefter skal virksomheden registreres i den centrale kontrahentregistreringsdatabase, som er den primære post for alle enheder, der driver forretning med regeringen. Den private virksomhed skal også anskaffe alle relevante koder - som SIC, MPIN, CAGE og NAICS koder - inden de kan modtage SAM-certificeringen og deltage i budene.

EEO Compliance Documents

Private virksomheder, der byder på forbundsregeringsaftaler, skal indgive skriftlige bekræftende handlinger og demonstrere overholdelse af dem. Department of Labor's føderale kontrakt compliance program administrerer og håndhæver bekendtgørelser, der forbyder diskrimination på arbejdspladsen i føderale entreprenørfirmaer, der har leverings- og servicekontrakter med regeringen. Private virksomheder må ikke diskriminere på grundlag af personlige karakteristika som race, sex eller religion og skal demonstrere overholdelse af bekræftende handlinger gennem beskæftigelse af kvinder, handicappede, rase mindretal og veteraner.

Certificering Minority-Owned Business

Loven om små virksomheder, afsnit 8, litra a), indeholder bestemmelser om inddragelse af socialt og økonomisk dårligt stillede borgere i forbindelse med deltagelse i offentlige kontrakter, og det kræver, at de udviser certificering af deres status, før de er berettigede i henhold til denne bestemmelse. Minoriteter i virksomheden skal direkte ejer mindst 51 procent af virksomheden for at kvalificere sig til certificeringen. National Supplier Development Council tilbyder certificering og hjælper minoritetsejede private virksomheder til at forbinde med offentlige enheder og vinde kontrakter til at arbejde med dem.

Operationel Compliance

Private virksomheder, der ønsker at vinde offentlige kontrakter, skal også være parat til at fremlægge dokumenter, der viser deres overholdelse af lovmæssige, industrielle og andre operationelle lovkrav. Virksomheder indsender deres registreringsattester, der viser korrekt registrering, årsregnskab, erhvervsmæssige og personlige føderale og statslige indkomstopgørelser for de foreskrevne år forud for godkendelsesansøgningen. Hvis der er særlige krav i branchen, som f.eks. Kaution eller præstationsobligationer, der kræves af byggefirmaer, skal firmaet, der byder på offentlige kontrakter, også fremlægge disse dokumenter under ansøgningsprocessen.

Populære Indlæg