Er jeg nødt til at opløse min LLC, hvis min partner er insolvent?

Et forretningsforhold, der er struktureret som et aktieselskab (LLC), har samme retsgrundlag som et partnerskab. Et af funktionerne i et partnerskab er hver partners evne til at handle for det hele. Mens denne måde at dele ansvar på kan være til gavn for almindelige forretningsforbindelser, betyder det også, at negative faktorer, der påvirker en partner, selv i hans personlige liv, har potentialet til at påvirke den anden partner. På denne måde er en LLC meget ligesom et ægteskab. Som i et ægteskab gør loven bestemmelser for LLC-partnere, kendt som medlemmer, at adskille sig fra hinanden, hvis der opstår visse katastrofale ting, som f.eks. Et medlems insolvens.

Retsgrundlag

LLC'er opererer under lovgivningen i den stat, hvor de indsender deres forretningsregistrering. Hver stat har en aktieselskabslov (LLCA), der beskriver medlemmernes rettigheder og ansvar. Hver stats LLCA er speciel for denne jurisdiktion, men der findes ensartede bestemmelser, som er standard på tværs af stater. Disse giver ret til de resterende medlemmer, hvis visse ting sker med et medlem. Disse udløsende begivenheder omfatter død, tilbagekaldelse, konkursbehandling eller generel insolvens, der fremgår af kreditorer, der indleder handling mod medlemmet.

dissociation

Når en udløsende begivenhed under LLCA opstår, anses LLC-medlemmet for dissocieret eller fjernet fra driften af ​​virksomheden. Dette forhindrer situationen i at påvirke medlemmets interesse i virksomheden. Udløsende begivenheder er situationer, som kan indebære medlemmets interesse. Som i et ægteskab tvinger loven ikke folk til at indgå partnerskab med fremmede, der kan overtage det dissocierede medlems interesse i at betale en gæld. Ved dissociation skal de øvrige medlemmer købe det dissocierede medlems interesse, enten i henhold til vilkårene i en driftsaftale, ved forhandling af en rimelig markedsværdi eller ved anvendelse af en domstol, hvor en dommer vil etablere en rimelig pris.

Undtagelser

De fleste stater følger den almindelige LLCA praksis og tillader de resterende medlemmer af LLC at fortsætte virksomheden efter at have købt et insolvent medlem. Men en håndfuld stater opererer under traditionel partnerskabslovgivning, hvorefter enhver ændring i ejerskabet af virksomheden bryder partnerskabsaftalen. For de resterende partnere at fortsætte skal de danne et nyt partnerskab, der afspejler de aktive medlemmers aftale. I disse lande forårsager en partners insolvens dissociation, men det eneste middel er at opløse LLC og afvikle aktiver.

Medlemsaftaler

LLCA tillader medlemmerne på en LLC at vedtage en driftsaftale for at kontrollere virksomhedens ledelse. Driftsaftalen fungerer som en bindende kontrakt, der erstatter mange af standardbestemmelserne i LLCA. En driftsaftale kan angive, at en LLC skal opløses, hvis et medlem trækker eller udvises. Hvis et medlem trækker eller udvises på grund af insolvens i dette tilfælde, skal LLC opløse, selv om LLCA ville have tilladt det at fortsætte i mangel af en aftale.

Populære Indlæg