Typer af hindringer står over for i en strategisk evaluering

Strategievaluering er det sidste stadium i den igangværende proces med strategisk ledelse. Processen indebærer bestemmelse af områderne i den strategiske plan til måling efter implementering af strategien og fastsættelse af benchmarks for måling. Strategist eller ansvarlig leder sammenligner derefter de forventede resultater af den strategiske plan og de faktiske resultater og fremsætter henstillinger. Gennem strategisk evaluering afgør en organisation om det er i overensstemmelse med virksomhedens mål og målsætninger.

Korrigerende handling

Det er ikke ualmindeligt, at organisationerne ændrer deres strategiske planer under evalueringen. Dette er korrigerende handling. Endnu en gang skal organisationen foretage korrigerende handlinger, som fuldstændig overhaler hele strategiplanen. Det betyder, at folk, der vurderer strategien, skal sænke strategiens standarder eller benchmarks. At sænke standarderne har konsekvenserne af at reformere den strategiske plan, dens mål og målsætninger. Dette kræver flere ressourcer og tid.

Manglende samarbejde

Strategievaluering, som strategiimplementering, kræver samarbejde og deltagelse fra ledelse og personale. Uheldigvis overses strategivurdering, som er det endelige stadium af strategistyring. En af grundene til, at ledelsen og medarbejderne måske ikke tager strategisk evaluering alvorligt, er fordi de opfatter det som tidskrævende. Strategister står således over for udfordringen med at understrege betydningen af ​​evaluering for at afgøre, om organisationen har opfyldt sine strategiske mål.

Måling

En af opgaverne i strategievalueringen er at måle resultaterne af strategien. Opretholdelse af objektivitet ved vurdering og måling af resultaterne af strategiske planer er en stor udfordring. Selvom strategister bruger evalueringsværktøjer som regnskaber, spørgeskemaer og interviews, er nogle begreber som ledelses meninger eller bidrag vanskelige at måle. Hvis de rigtige værktøjer til måling er tilgængelige, bliver processen med strategisk evaluering enklere. Mangel på passende måleværktøjer sænker strategisk evaluering.

Rapportering

Strategievalueringer har nogen lighed med revisionsrapporter, som nogle gange kan give dårlige nyheder. Strategister står over for udfordringen med at præsentere en ærlig rapport om udviklingen i strategiplanen. Som ved målemetoder er objektivitet også en udfordring under rapporteringen af ​​disse resultater. Uundgåeligt vil ikke alt personale eller interessenter være enige med resultaterne af strategirapporten. Strategister står derfor over for opgaven at præsentere en retfærdig rapport og en, der ikke udløser organisatorisk konflikt.

Populære Indlæg