Typer af juridiske kontrakter i erhvervslivet

Små virksomhedsejere er ofte fokuseret på deres kerne forretningsidéer og giver kunderne værdi, men at drive en virksomhed involverer ofte lovlige hindringer, der kan ligge uden for ejerens ekspertiseområde. Kontrakter er aftaler mellem to eller flere parter, der kan håndhæves i henhold til loven. Mange typer af juridiske kontrakter kan opstå under driften af ​​en virksomhed.

Leasing

En lejekontrakt er en kontakt mellem en udlejer og en lejer, der angiver de vilkår, hvorpå lejer har ret til at bruge udlejerens ejendom. Virksomheder lejer mange forskellige slags faciliteter, såsom butiksbutik, kontorer, produktionsfaciliteter og varehuse. Små virksomheder har normalt ikke de økonomiske ressourcer til at købe bygninger direkte, så nystartede virksomheder, der har brug for fysisk butik eller arbejdsområder, går ofte ind i lejemål og lejer det, de har brug for.

Ansættelseskontrakter

En ansættelseskontrakt er en juridisk aftale mellem en virksomhed og en medarbejder, der beskriver ansættelsesvilkårene, såsom løn og ydelser. Nogle små virksomheder opererer uden formelle, skriftlige ansættelseskontrakter, men en skriftlig kontakt kan give mere sikkerhed og sikkerhed til arbejdsgivere og ansatte end en mundtlig aftale. Virksomheder, der ansætter uafhængige entreprenører, kan indgive kontrakter kaldet arbejdsaftaler, der angiver den type arbejde, der skal udføres af entreprenører og entreprenørløn.

Salgskontrakter

En salgskontrakt er en aftale mellem to parter, der beskriver vilkårene for en finansiel transaktion og dokumenterer det forhold, at ejendomsret til et aktiv har overført fra sælger til køber. Små virksomheder opererer ofte uden formelle salgskontrakter, men indgåelse af formelle aftaler om salg af varer kan medvirke til at sikre en stabil tilstrømning af nødvendige forsyninger for at holde en virksomhed i gang.

Licensaftaler

En licensaftale er en kontakt mellem ejeren af ​​intellektuel ejendomsret og en ekstern part, der giver udenforparten ret til at bruge den intellektuelle ejendomsret i en kapacitet, der angiver aftalen. Intellektuel ejendomsret beskriver kreationer i sindet, såsom opfindelser, design, originale kreative værker og varemærker. En licensaftale kan gøre det muligt for en lille virksomhed at tjene fortjeneste ved at lade et større firma bruge sine ressourcer til at udvikle intellektuel ejendomsret.

Populære Indlæg