Medarbejderkodeks

At have en medarbejder adfærdskodeks beskytter din virksomhed og informerer medarbejderne om forventningerne. Selv de mindste organisationer kan (og bør) udvikle en adfærdskodeks, ideelt sammen med en medarbejderhåndbog. Disse dokumenter behøver ikke være uddybende i design eller indeholder komplekst indhold, men de potentielle fordele ved selv de enkleste medarbejderdokumenter opvejer tidspunktet og omkostningerne ved at producere dem.

Hvad er en adfærdskodeks?

En medarbejderkodeks omfatter forventninger og definerer acceptabel adfærd. Det adskiller sig fra en etisk kodeks, idet den indeholder oplysninger, der er relevante for den enkelte og deres adfærd på jobbet, men kan indeholde detaljerede offshoot-oplysninger fra virksomhedens etik kode. Mange virksomheder kræver, at medarbejderen underskriver adfærdskodeksen, hvorefter det bliver en juridisk aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder. En kopi bevares i medarbejderens fil til dokumentation, hvis det er nødvendigt.

Formålet med en kodeks

Formålet med en adfærdskodeks er at udvikle og opretholde en adfærdskodeks, der er acceptabel for selskabet, dets leverandører, kunder og andre medarbejdere. Selvom de vil afvige fra industri til industri, indeholder adfærdskodeksen adfærdsretningslinjer, som er i overensstemmelse med virksomhedens politikker og afspejler, hvordan virksomheden opfatter sit billede. Det tjener også til at minde medarbejderen om, hvad der forventes af dem, og at deres handlinger, udseende, adfærd og adfærd vil påvirke firmaet og deres karriere.

Juridisk værktøj

Da underskrevne ansattes adfærdskodekser kan betragtes som et juridisk dokument, kan de bruges som disciplinære eller retlige redskab til overtrædelser af medarbejdere. Det anbefales, at en kvalificeret personale- eller ansættelsesadvokat fra en menneskelig ressource se dokumentet før gennemførelsen for at sikre, at det ikke krænker nogen statslige eller føderale arbejdslove. Når det kombineres med en medarbejderhåndbog eller etisk kodeks, må adfærdskodeksen ikke være i modstrid med andre offentliggjorte oplysninger for at undgå forvirring eller misforståelser.

Blanket Clauses

Adfærdskodekser vil variere fra industri til industri, men skal indeholde generelle klausuler om overholdelse af virksomhedspolitikker og etik i et forsøg på at holde det enkelt. Blanketklausuler angiver simpelthen, at medarbejderen er indforstået med at følge reglerne offentliggjort andetsteds, ideelt set i en medarbejderhåndbog (som også skal indeholde et dateret signaturdokument). I håndbogen kan du komme nærmere i detaljer om særlige regler, regler og politikker.

Oplysninger, der skal medtages

Opret adfærdskodeksen med sprog, der er så klart som muligt. Eksempler kan omfatte forbud mod ulovlige aktiviteter, rygning, drik, forkert sprog, diskrimination og chikane. Du kan også indeholde fortrolighedsforventninger, procedurer for indkaldelse af syg, forventet kjole og udseende og rapporteringsprocedurer for nødsituationer. Lav en liste over adfærdskode fag og udsagn og parre dem ned til en let fordøjelig kort liste over de vigtigste koder. Resten kan dækkes af tæppedannelser, men kun hvis oplysningerne er let tilgængelige og veldefinerede.

Populære Indlæg