Hvad er den mest effektive måde at tildele en generel hovedbog nummer på?

Regnskab er et system til registrering af aktiver, passiver, salg og omkostninger. Hovedboksen er, hvor alle konti registreres, og nummereringssystemet bag hovedboken henvises til som oversigten over konti. Mens nogle små virksomheder kun har brug for et simpelt system til at starte, skabes de mest effektive generelle ledgers med vækst i tankerne. Det vil sige, at hovedbogen skal gøre det muligt for en virksomhed at vokse til en mere kompleks regnskabsstruktur uden at ændre det oprindelige kontoplan.

Tildele nødvendige konti

Før du tildeler konti, er det vigtigt at bemærke, at flere konti skal separeres af Internal Revenue Service, såsom underholdning, reklame og rejser. Du kan også vælge at tildele sælger en separat konto, så det er nemt at spore aktiviteten på hver konto.

Kontoordre

Balancekonti har en tendens til at blive tildelt ved likviditet. For eksempel er omsætningsaktiver som varebeholdning noteret før anlægsaktiver som materielle anlægsaktiver. Indtægter og omkostningsregnskaber følger de poster, der er mest relaterede til forretningsdrift, tildeling af indtægter og omkostninger til varer, der sælges øverst på listen, og skatter og renteudgifter i slutningen.

Tænk fremad

Finansiel analyse er baseret på historiske sammenligninger. Hvis konti er opdelt i mindre konti, kan sammenligningsprocessen være mere udfordrende, da virksomheden vokser. Hvis du for eksempel beslutter at adskille en diverse udgiftskonto til rejser, mad, underholdning og gaver, vil det være svært at spore kontohistorik, medmindre generaldirektøren følger et foruddefineret hierarki.

Følg et prædefineret hierarki

Visse industrier har foruddefinerede standarder for hovedbogen, mens andre følger en generisk oversigt over konti. Jo mere du kan gruppere regnskaber tidligt, jo lettere bliver det at tildele konti, som virksomheden vokser. For eksempel er følgende oversigt over konti en generisk gruppering:

0 - 999: Andre indtægter (for eksempel renteindtægter) 1000 - 1999: Omsætningskonti 2000 - 2999: Forpligtelsesregnskaber 3000 - 3999: Egenkapitalregnskaber 4000 - 4999: Aktivkonti 5000 - 5999: Salgsomkostninger 6000 - 6999: Omkostning regnskaber 7000 - 7999: øvrige udgifter

Populære Indlæg