Sådan skriver du en prisstrategi analyse

En prisstrategi tager højde for mere end blot dine omkostninger til at producere og sælge dit produkt eller din service og dine ønskede fortjenstniveauer. Til tider vil små virksomhedsejere ønsker at tage mindre overskud, end de måske kunne af årsager relateret til brand management, salgsvolumen og konkurrenter på markedet. Ved hjælp af en trin-for-trin-plan kan du oprette mere end én prisstrategi for at maksimere din succes.

1.

Gennemgå dit årlige budget og bestem dine produktions- og overheadomkostninger. Fremstillingsomkostninger er dem, der er direkte relateret til at oprette et produkt eller en tjeneste, såsom materialer, maskiner eller energiforbrug, du ikke ville have, hvis du midlertidigt ikke lavede dit produkt, men stadig holdt din virksomhed åben. Overhead omkostninger er dem, der er forbundet med at drive din virksomhed, såsom leje, forsikring, kontorudstyr, telefoner og skatter. Gennemgå dine omkostninger pr. Enhed på forskellige salgsniveauer, da dine udgifter kan falde, pr. Enhed, som du foretager mere.

2.

Indsamle oplysninger om priserne på dine konkurrenter og rangordne hver konkurrent for, hvor tæt det, de sælger, er på dit produkt eller din tjeneste. Overvej de funktioner, de tilbyder, deres fordele og forskellige stilarter og modeller. Anslå reaktionen på forskellige prissætningsstrategier, som dine konkurrenter måtte have, og de mulige virkninger, det vil få for dig. Diskuter fordelene ved høj og lav prisfastsættelse, hvilket kan omfatte at tage markedsandel fra dine konkurrenter, forhindre konkurrenter i at komme ind på markedet eller skabe højere opfattet værdi blandt forbrugerne.

3.

Mød med din salgschef for at bestemme den sandsynlige effekt forskellige salgspriser har på dine mængder. Brug disse mængder til at bestemme din fortjenstmargen pr. Enhed baseret på de forskellige priser. Forvent at lavere priser vil resultere i lavere marginer pr. Enhed, men højere salgsmængder og potentielt højere bruttoresultat. Forvent højere priser at producere lavere salg og højere margener. Bestem, om du bliver nødt til at tilføje en pude til enhver pris, du angiver for at kunne tilbyde lejlighedsvise rabatter eller salg til forbrugere eller forskellige priser til grossister og detailhandlere.

4.

Gennemgå din målkundeprofil og dit brand eller billede på markedet. Bestem, om priserne på dit produkt højere eller lavere end konkurrencen er den bedste måde at opretholde dit brand på. Bestem om du vil sælge produkter eller tjenester som tabsledere eller med et lille tab for at generere øget salg af andre mere rentable varer eller tjenester.

5.

Gennemgå dine distributionsomkostninger og afgøre, hvordan de påvirker din fortjenstmargen. Bestem hvilken type salgsmængde du kan generere til forskellige priser for hver kanal, og hvis du skal droppe eller tilføje distributionskanaler baseret på deres fortjenestepotentiale.

6.

Sammendrag din forskning, vurderer den effekt forskellige priser har på dit salgsvolumen, fortjenstmargener, bruttoavance, konkurrentreaktion og brand. Opret en sektion i din rapport for hver af disse overvejelser. Giv scenarier for to eller flere prissætningsstrategier og deres bottom-line påvirkning på din brutto fortjeneste, brand management og konkurrencefordel mål. Lav dine endelige anbefalinger baseret på disse faktorer.

Tip

  • Test forskellige priser på begrænsede områder i begrænsede tider for at bestemme deres resultater, før du fuldstændigt uddyber din prisstrategi.

Populære Indlæg