Effektiv Forhandling, Konfrontation og Konfliktløsning

Vellykket forhandling, konfrontation og konfliktløsning kræver forberedelse. For små uoverensstemmelser kan omfattende planlægning opfattes som unødvendig og uønsket. For store konflikter hjælper det dog med at etablere mål, identificere afvejninger og noteringsalternativer, at forberede dig til at løse problemet i tide. Før du begynder, analyser det tidligere forhold, identificer det forventede resultat og genkend konsekvenserne af at vinde eller tabe. Hvis du ved hvem der har magt over ressourcerne eller kan tabe mere, kan du bedre forberede sig på at identificere mulige løsninger og kompromiser, som vil virke for hver part.

Fordele

At lære at forhandle effektivt for at minimere konfrontationer og løse konflikter hjælper folk med at håndtere konflikt konstruktivt. Ved at få eksponering for positive holdninger, strategier og adfærd i forbindelse med vellykkede forhandlinger udvikler du ekspertisen til at lette, hvordan folk håndterer konflikter. Du hjælper med at undgå, imødekomme, konfrontere, kompromittere eller samarbejde, afhængigt af situationen. Ved at opbygge forhandlingsfærdigheder kan du sætte mål, bruge forskellige stilarter og overtale andre mere effektivt. Når du ved, hvordan du håndterer interpersonelle konfrontationer, kan du minimere eller endda forhindre disse konflikter i at forstyrre arbejde. Når du bygger selvtillid, kan du bruge kreative metoder til at sætte andre i stand til at løse deres forskelle gennem samarbejde og teamopbygningsøvelser.

Forhandlinger om win-win-aftaler

Når begge parter får noget, bliver situationen et "win-win" scenario, fordi begge beslutter at lave en aftale. I stedet for at kæmpe over, hvem der skal bebrejde eller skjule deres virkelige motiver for at få en fordel og vinde for enhver pris, beslutter begge parter at forlade med noget håndgribeligt. Ved at nå til enighed opnår modstående parter et fælles mål.

Bruge vrede konstruktivt

Når to sider af en situation når et dødvande, resulterer vrede typisk. Effektive forhandlingsfærdigheder kan hjælpe dig med at minimere konfrontationens indvirkning og løse konflikten med succes. At definere de vigtigste årsager til din vrede kan hjælpe dig med at analysere dine personlige forstyrrelser, så du mere objektivt kan se situationen. For at fungere effektivt i udfordrende situationer skal du kunne diffundere vrede og fokusere på at løse problemet ved hånden.

Forberedelse og planlægning

Inden du starter et forhandlingsmøde, skal du definere dit bedste alternativ til en forhandlet aftale, også kendt som dit BATNA. Denne plan beskriver, hvad du vil gøre, hvis der ikke kan opnås enighed. I økonomiske forhold er din reservation pris den minimumsværdi, du kan acceptere. Din zone med mulig aftale, eller ZOPA, beskriver de aftaler, som du tror begge parter kan beslutte. Du skal også identificere, hvad du måske vil være villig til at handle til gengæld for at modtage noget af værdi.

Populære Indlæg