Værdien af ​​en virksomhed baseret på pengestrømme

Små virksomhedsejere kan bruge en række metoder til at vurdere deres forretning. Virksomhedsejere har ofte brug for at værdsætte deres forretning for at opnå ekstern finansiering; långivere og investorer ønsker at kende virksomhedens værdi i forhold til mængden af ​​pengestrømme, der genereres af forretningsaktiviteter. Virksomhedsejere kan også have brug for at kende værdien af ​​deres virksomhed, når de sælges. At sælge en virksomhed kan kræve rigelige mængder planlægning, svarende til opstartsplanlægning.

Rabat Pengestrøm

Diskontering af fremtidige pengestrømme er en kvantitativ forretningsmæssig værdiansættelsesmetode. Virksomhedsejere bruger oplysninger fra selskabets resultatopgørelse til at værdiansætte deres virksomhed. Virksomheder rapporterer normalt deres indtjening som indtægt før renter, afgifter, afskrivninger og afskrivninger (EBITDA). Dette tal er afgørende for værdiansættelse af et selskab ved hjælp af den diskonterede cash flow-metode.

Virksomhedsejere skal forudsige fremtidige års EBITDA, når de bruger den diskonterede cash flow-metode. Fremtidige EBITDA estimater diskonteres tilbage til dagens dollarbeløb ved anvendelse af en standardrente. Virksomhedsejere bruger ofte 12 procent som standardrenten. Dette tal repræsenterer den interesse, der kunne opnås, hvis ejerne investerer penge i S & P 500 børsen. Virksomhedsejere skal også bruge et bestemt antal måneder til denne metode. Når antallet af måneder er fastlagt, kan virksomhedsejere rabat fremtidige pengestrømme og samlede disse beløb. Resultatet giver en nutidsværdi til at bestemme virksomhedens værdi. Den diskonterede værdiansættelsesmetode for pengestrømme er dog meget subjektiv, fordi den afhænger af fremtidige prognoser for nettoresultatet.

Pengestrømsopgørelse

Periodeopgørelse kræver en virksomhed til at oprette en pengestrømsopgørelse, som derefter bruges til at værdiansætte virksomheden. Pengestrømsopgørelser indeholder en liste over alle pengestrømme og udstrømninger fra forretningsaktiviteter. Virksomheder er opdelt i normale operationer, investeringer og finansieringsaktiviteter. Disse oplysninger giver virksomhedsejere en historisk oversigt over selskabets pengestrømme. Pengestrømsopgørelsen kan give virksomhedsejere en præcis, historisk forretningsværdi. Denne metode anvender desværre ikke virksomhedens samlede forretning eller finansielle oplysninger til beregning af virksomhedens værdi.

Økonomisk værditilvækst

Økonomisk værditilvækst er en unik og forholdsvis simpel værdiansættelsesmetode, beregnet ved at trække selskabets samlede forpligtelser fra sine samlede aktiver og tilbageføre egenkapitalen, hvilket repræsenterer alle penge, der er geninvesteret i virksomheden fra driftsresultatet. En økonomisk værditilvækstberegning repræsenterer en virksomheds samlede værdi ved at inkludere uindsamlede kontantbeløb fra tilgodehavender og ubetalte kontante saldi til leverandører eller leverandører. Økonomisk værditilvækst betragtes som en omfattende forretningsmæssig værdiansættelsesmetode, fordi den involverer alle dele af virksomhedens finansielle oplysninger.

Populære Indlæg