Hvordan arbejder en grusindustri?

De aggregerede industrier, der almindeligvis er kendt som knust sten og grusindustrien, er vigtige regionale økonomiske motorer i USA. Disse industrier leverer en række vigtige og endda væsentlige råmaterialer til andre industrier og beskæftiger et stort antal arbejdstagere, både direkte og indirekte. De aggregerede industrier er vigtige forbrugere af tunge maskiner samt kritiske leverandører af landbrugs- og fremstillingsindustrien.

Produktions proces

Grus, sand og knust sten bliver brudt ud af stenrige landområder. Afhængig af landets natur er visse stenbrudde mere egnede til grus, mens andre er mere egnede til at sandge eller stenge. Generelt er grus og sand bedst brugt fra lavare områder end sten. Store maskiner bruges til at skovle grus og indlæse det på transportbånd, der bruger rister til at sortere sandet, grus og sten efter størrelse og fjerne uønsket materiale, såsom ler.

Grusfordeling

Efter at gruset er sorteret og er klar til at blive solgt, lægges det på semis, tog eller pramme afhængigt af stenbrudets placering og afsendes til forskellige steder, der skal sælges til grossister og slutbrugere. Ofte åbner stenbrud tæt på et område af ny vej eller bygningskonstruktion for at udnytte de nye kunder og give en relativt kort afstand til at nå deres slutplacering.

Store indgange

En af de mest betydningsfulde input, der anvendes af en grusindustri, er arbejde. Der er en stor arbejdskraft, der bruges til at betjene maskinerne, som stenbruger, renser, adskiller og transporterer gruset. Derudover erhverves maskinerne selv som bulldozere, dumpere og andet udstyr til en betydelig pris, og grusproducenter er vigtige kunder for producenter af så tungt maskineri. Endelig anvendes olieprodukter, som dieselolie, stærkt i grusindustrien.

Store forbrugere

Store forbrugere af grusprodukter omfatter bygherrer af beboelsesbygninger, motorveje og gader samt kommercielle og offentlige bygninger. Grus er ekstremt vigtigt som fundament for alle disse industrier. Omkostningerne ved transport af grus hjælper med at understøtte brugen af ​​lokalt materiale, da udenlandsk grus skal afsendes lange afstande.

Populære Indlæg