Fast-asset inventar procedurer

Anlægsaktiver er poster, der anvendes af virksomhederne til at bidrage til at producere indkomst og ofte har betydelig værdi. Anlægsaktiver adskiller sig fra andre forretningsomkostninger såsom papir eller blæk, fordi varerne bruges over længere perioder i stedet for at blive forbrugt straks. Virksomheder bruger f.eks. Køretøjer, edb-udstyr og andre maskiner til at gennemføre igangværende opgaver for organisationen. Disse ting er en hjørnesten i en organisation; Derfor spores aktiverne for at forhindre tyveri og notere vigtige faktorer som købspris.

Definer Dollar Begrænsninger

Organisationer omfatter poster på lister over faste aktiver, der er værdifulde for virksomheden. For eksempel omfatter restauranter ovne og køleskabe på fast inventarielister, men omfatter ikke diverse kontorudgifter. Ejere definerer vilkårligt dollarbegrænsninger for poster, der omfatter eller udelukker fra varebeholdninger. Selv om begrænsningerne varierer pr. Enhed, kan en ejer kræve opkøb af udstyr, der er værdiansat til mere end $ 1.000, og som skal indgå i en fast inventar. Køb under dette beløb anses for ubetydeligt at spore løbende.

Udnyt

Når en vare indgår i fastforrentede beholdninger, aktiveres varen. Med andre ord indregnes posten som et aktiv på virksomhedens balance. University of California kræver, at elementer, der anses for kapitalisering, skal erhverves til brug af virksomheden og ikke er beregnet til investering eller videresalg. Derudover skal varen være beregnet til brug af virksomheden i længere tid end et år. Ved gennemgang af en liste over anlægsaktiver skal ledelsen sikre, at poster aktiveret på en virksomheds balance er opført på oversigtslisten.

Dokument

Kofax Software Co. bemærker, at dokumentation som fakturaer, indkøbsordrer og kontrakter er nødvendig som backup til regnskabsfunktioner relateret til anlægsaktiver. Varefortegnelseslister indeholder ofte en unik identifikator som et serienummer, købsprisen for varen, købsåret og varens forventede levetid. Ledelsen skal være sikker på at indsamle den korrekte dokumentation, da backupen tjener som bevis for værdien af ​​den post, der er optaget på balancen, og som er nødvendig, hvis virksomheden gennemgår en regnskabsafslutning.

Opretholde

Vedligeholdelse af en nøjagtig fast inventaropgørelse kræver, at ledelsen sporer opkøb, dispositioner, beskadigede og forældede elementer. Mange enheder anmoder om hjælp fra sporingssoftware til fast ejendom for at hjælpe med at opretholde lagerlister. Software giver mulighed for elektronisk at spore aktiver ved hjælp af asset tags med stregkoder, der gør det muligt for ledelsen nemt at finde genstande. Mindre virksomheder med få faste aktiver må ikke investere i software; Imidlertid kan opretholdelse af en nøjagtig opgøreliste forhindre forsikring overbetalinger og reducere ejendomsskatter.

Populære Indlæg