Virkningen af ​​autokratisk lederskab

En af de anerkendte lederskabsstile er autokratisk lederskab, som også er kendt for autoritære lederstil. Denne ledelsesstil har hallmark for fuldstændig kontrol af gruppelederen over alle de beslutninger, der er lavet for gruppen med ringe eller ingen input fra gruppens underordnede medlemmer. En autokratisk leder brainstormer alle ideerne og vælger dem uden at søge råd fra nogen af ​​gruppemedlemmerne. Autokratiske ledere er absolutte, kompromisløse og dominerende.

På trods af denne uhyrlige beskrivelse er der både fordele og ulemper ved denne ledelsesstil, som med enhver anden ledelsesstil. På den negative side betragtes dem, der stoler på autokratisk lederskab, når de håndterer deres hold, som diktatoriske og arrogante. Men på den positive side er en sådan ledelsesstil ganske nyttig under visse omstændigheder.

Den nøjagtige situation, hvor autokratisk ledelse er nyttig, afhænger af en række faktorer, herunder de forskellige karakteristika hos forskellige gruppemedlemmer og arten af ​​den opgave, som gruppen arbejder på.

Hvis du er en autokratisk leder af naturen, kan du drage fordel af at forstå din ledelsesstil og de steder, hvor den er mest effektiv og mindst effektiv til at anvende det på en dømmende måde.

Karakteristik af autokratisk lederskab

Visse karakteristika er fælles for de fleste autokratiske ledelsesscenarier:

 • Gruppemedlemmerne bidrager med få eller ingen ideer til den generelle beslutningstagning.
 • Lederen er alene ansvarlig for at træffe alle beslutninger.
 • Gruppelederen dikterer alle de processer og metoder, som holdmedlemmer skal følge.
 • Lederen stoler sjældent på gruppemedlemmer med store beslutninger eller udfører vigtige opgaver.
 • Arbejdet fra gruppemedlemmer er normalt stift og stærkt struktureret.
 • At tænke ud af boksen og være kreativ er modløs.
 • Teammedlemmer skal altid følge klart definerede og skitserede regler.

Fordele ved autoritært lederskab

Ved første øjekast lyder den autoritære ledelsesstil negativ. Når overbrugt eller misbrugt, er det negativt og kan føre til nedbrydelse af lederen. Der er dog tilfælde, hvor denne form for ledelse vinder ud over mere demokratiske ledelsesformer for dens effektivitet. Sådanne situationer omfatter dem, hvor beslutninger skal gøres hurtigt, og der er ikke tid til at høre mange mennesker, før beslutningen træffes. Nogle projekter er så udfordrende, at de har brug for stærke ledere til at gennemføre dem effektivt. Denne stil virker, når den autokratiske leder er den mest kyndige person i rummet. I så fald er lederens rolle ubestridelig.

Når en lille gruppe mangler lederskab

Har du nogensinde været på et projekt med kolleger, hvor gruppen er så dårligt organiseret og mangler i ledelse, at projektet er dømt til at mislykkes fra starten? Næsten alle, der har arbejdet med gruppeprojekter, har haft en sådan oplevelse på et eller andet tidspunkt i deres liv. Din arbejdsindsats lider, selvom du er flittig og hårdtarbejdende.

En sådan situation kræver en stærk leder at tage ansvaret for gruppen, tildele opgaver til forskellige medlemmer, fastlægge klare frister for færdiggørelsen af ​​arbejdet og følge op for at alt går i overensstemmelse med planen, så projektet er færdigt til tiden.

Sådanne gruppeprojekter virker bedst, når en person enten tager rollen som en autokratisk leder eller skuldre arbejdet og gør det hele. Du har muligvis bemærket dette i et gruppeprojekt. Normalt gør en eller to personer i gruppen det meste af arbejdet, og resten af ​​gruppemedlemmerne er glade for at mærke sammen.

Når en gruppe er under tryk

I særligt stressende situationer, som krigsperioder og andre militære konflikter, hersker autokratisk lederskab. Det giver gruppens medlemmer mulighed for at fokusere på udførelsen af ​​specifikke opgaver uden at bekymre sig for meget om komplekse beslutninger og det overordnede større billede. Fordi gruppemedlemmer fokuserer på at udføre en enkelt pligt og udfører det godt, har de en tendens til at være højtuddannede til at udføre denne pligt, hvilket gavner hele gruppen og øger sandsynligheden for, at projektet lykkes.

I bygge- og anlægsindustrien

I byggebranchen og fremstillingsindustrien skal hvert medlem af en gruppe have en klar opgave tildelt dem, regler, der skal følges, og frister for at opfylde for at det overordnede projekt skal kunne lykkes. Sådanne situationer er perfekte for autokratiske ledere, fordi de er den type leder, der sikrer, at projektet er afsluttet i tide, og at arbejderne følger sikkerhedsregler for at undgå potentielt alvorlige ulykker. Som følge heraf tendens byggeri og fremstillingsvirksomheder til at være autokratiske virksomheder.

De negative virkninger af autoritært lederskab

De negative virkninger af autokratisk ledelse gør det til den mindst populære ledelsesstil. Til at begynde med har de underordnede medlemmer af gruppen en tendens til at udvikle vrede for lederen, fordi de føler sig som om de ikke har noget at sige i beslutningen. Vilden er værre, hvis højtuddannede eller kyndige medlemmer af gruppen føler, at deres viden og færdigheder er spildt, fordi de ikke har lov til at bidrage til beslutningstagningen.

Gruppeindgang modvirkes

Autokratiske ledere konsulterer ikke gruppen, hvilket kan resultere i utilfredse gruppemedlemmer, der føler at de ikke kan bidrage med deres ideer til processen. Sådanne grupper har også en tendens til at mangle kreativitet, fordi deres ideer ikke er velkomne. I sidste ende kan dette skade koncernens evne til at fungere godt.

Autokratiske ledere gør ofte fejlen med at se på de færdigheder og viden, som gruppemedlemmerne bringer med til projektet. De ender ikke med at rådføre sig med dem, kommer op med dårlige løsninger på problemer og gør ondt i projektets og gruppens overordnede succes.

Gruppe lider af lav moral

De lykkeligste arbejdere i enhver situation er dem, der føler, at de bliver hørt og har et indlæg i, hvordan tingene køres. De er motiverede og har tendens til at være produktive som følge heraf, og gør ofte langt mere, end det kræves af dem. De har en følelse af ejerskab i gruppens fremtid, og det giver dem mulighed for at gøre deres bedste for de opgaver, der er tildelt dem.

Når gruppemedlemmer ikke har noget at sige, kan de føle sig stiftelige og utilfredse med status quo. De kan gøre det absolutte minimum vedrørende produktivitet eller se efter måder at hemmeligt eller åbent sabotere projektets fremskridt og gruppen som helhed.

Hvordan trives som en autokratisk leder

 • Lyt til dine holdmedlemmer, selvom du ikke gennemfører deres råd.
 • Har klare regler til rådighed for holdmedlemmerne til at følge og sørge for at hvert holdmedlem kender til dem.
 • Giv hvert teammedlem de rigtige værktøjer til at udføre deres opgaver effektivt.
 • Vær en pålidelig leder. Konsistens er afgørende for effektiv autokratisk ledelse. I det øjeblik, dine holdmedlemmer opfatter dig som inkonsekvent, vil de miste respekt for dig.
 • Genkend succes i dine medarbejdere. Kvæm kritik af svigt med anerkendelse af succes for at motivere dine holdmedlemmer.

Populære Indlæg