Hvad sker der, hvis et firma ikke afslører et retssag?

Ifølge lov om føderale værdipapirer skal offentligt ejede virksomheder udstede regelmæssige finansielle rapporter. Disse rapporter skal afsløre afventende retssager, hvis selskabet mener en mulighed for, at retssagen vil have en væsentlig indvirkning på dets økonomiske resultater. Manglende meddelelse af retssag kan medføre sanktioner, bøder, suspension af handel med selskabsaktier, kriminelle gebyrer og selvfølgelig endnu et retssag indgivet på vegne af aktionærerne.

SEC Disclosure Rules

Securities and Exchange Commission kræver, at alle virksomheder noteret på de offentlige børser frigiver regelmæssige finansielle rapporter. Hvis et selskab bliver sagsøgt, kan SEC-regulativ SK-konto 103 kræve afsløring af retssagen på sin Form 10-K årsrapport samt Form kvartalsrapporten fra Form 10-Q. Disclosure betyder navngivning af alle parterne i retssagen, der beskriver det faktiske grundlag og angivelse af datoen for klagen blev indgivet og størrelsen af ​​de skadeserstatning, som sagsøgeren søger.

Ikke-krævet offentliggørelse

SEC kræver ikke offentliggørelse, hvis et retskrav mod en virksomhed er en rutinebegivenhed, som virksomheden oplever i forbindelse med forretningen, eller hvis kravet repræsenterer mindre end 10 procent af dets aktiver. Hvis en kunde hævder et lille tab af løn på grund af et defekt produkt fremstillet af General Electric, vil mængden af ​​fritagelse søges være langt mindre end 10 procent af virksomhedens nettoaktiver og ville ifølge definition ikke have en "væsentlig negativ effekt "på virksomheden. GE ville ikke skulle oplyse retssagen i sine kvartalsvise eller årlige rapporter eller rapportere resultatet.

Disclosure and GAAP Standards

Generelt accepterede regnskabsprincipper er et sæt regler for regnskabspraksis anvendt til offentlige og private virksomheder. Ved GAAP standarder skal et selskab oprette en "reserve" for mulige tab som følge af en verserende retssag, hvis et tab i sagen er sandsynligt, vil det økonomiske tab have en væsentlig indvirkning på virksomheden, og virksomheden kan estimere mængden af det økonomiske tab. Reservens størrelse er ikke fastsat, men selskabet skal foretage et rimeligt skøn, og SEC-reglerne giver en forklaring på årsagen, hvis det ikke er muligt.

Håndhævelsesforanstaltninger

SEC kræver også offentliggørelse af eventuelle procedurer fra offentlige myndigheder eller enhver handling, hvor en officer eller direktør for selskabet eller enhver aktionær med mere end 5 procent ejerskab er en af ​​parterne, der sagsøger selskabet. Manglende meddelelse af retssager kan resultere i en SEC undersøgelse. Hvis SEC-efterforskere finder rimelig grund til en håndhævelsesaktion, vil agenturet informere virksomhedens officerer, der er involveret i undersøgelsen, ved at indgive en "Wells notice". Håndhævelsesaktionen kan resultere i en domstolsforbud, der tvinger selskabet til at afsløre sagen. SEC kan også opkræve en borgerlig straf som en betingelse for at afklare sagen. Selvfølgelig er et andet resultat muligt - en konstatering om, at virksomheden ikke har overtrådt forordningen.

Populære Indlæg