Sådan finder du Dispersion på Excel

At kende et gennemsnit er ikke nok til korrekt at beskrive et datasæt. Du har også brug for en måling af, hvordan dispergeret data er. Værdier, der er tæmmet tæt sammen, viser større konsistens end dem, der er uregelmæssigt spredt fra hinanden. I statistikker måles datadispersionen som varians. Den Excel-funktion, der kræves til beregning af varians, afhænger af datasættet. Hvis datasættet kun repræsenterer en prøve af en større befolkning, som måler pulsen på 100 personer som en repræsentation af en hel skole, så bruger du funktionen "VAR.S". Hvis du målte hele befolkningen, skal du bruge funktionen "VAR.P".

1.

Åbn Microsoft Excel.

2.

Indtast data ned kolonne "A."

3.

Indtast "= VAR.S (A: A)" uden citater i celle "B1" for at beregne variansen af ​​en prøve. Indtast "= VAR.P (A: A)" for at beregne variansen af ​​en hel befolkning.

Populære Indlæg