Sådan dobbeltrum i OpenOffice 3.4.1

OpenOffice 3.4.1 er ikke en helt ny version af OpenOffice - Apache beskriver det som en "vedligeholdelses" udgivelse, der tilføjer support til flere sprog, løser nogle problemer med softwaren og er mere kompatibel med Windows 8. Det betyder, at dobbelt afstand, eller tilføje mere mellemrum mellem hver linje i dit dokument, når du anvender det på et stykke skrift, er det samme som i den tidligere version af programmet.

Linjeafstand

For at ændre linjeafstanden til dobbeltafstand i hele dokumentet, skal du klikke på "Format" og derefter vælge "Paragraph." Klik på rullemenuen "Line spacing", vælg "Double", og klik derefter på "OK". Hvis du vil ændre afstanden på et bestemt tekststykke, skal du fremhæve teksten, inden du justerer formateringen.

Populære Indlæg