Sådan opløses en S Corporation i North Carolina

North Carolina's Department of Secretary of State administrerer statens selskabsafdeling og er ansvarlig for registrering af virksomheder og regulering af deres drift i staten. Kapitel 55 i North Carolina General Statutes regulerer opløsningen af ​​virksomheder, herunder S-virksomheder. S-selskabet, mens det er struktureret på samme måde som et almindeligt selskab, har skattefordele ved et partnerskab eller et selskab med begrænset ansvar. S-selskabet har forpligtelser overfor sine aktionærer, som skal godkende visse handlinger, der påvirker selskabet. Din advokat kan hjælpe med at sikre, at S-selskabet er opløst korrekt og juridisk.

1.

Præsentere en anbefaling om at opløse S-selskabet til aktionærerne fra selskabets bestyrelse. North Carolina statut kræver, at selskabets bestyrelse anbefaler opløsning til aktionærerne eller foreslår opløsning og forklarer årsagen, som kan være interessekonflikt, for ikke at fremsætte en henstilling.

2.

Planlæg et generalforsamling og meddeler alle aktionærer tidspunkt, sted og formål med mødet. Mødedagsmeddelelsen skal angive, at formålet med mødet er at diskutere opløsning af selskabet.

3.

Få godkendelse fra aktionærerne til at opløse S-selskabet. Aktionærerne skal stemme om henstillingen om at opløse. North Carolina statut kræver, at afstemningen gennemføres som fastsat i selskabets vedtægter eller vedtægter eller, hvis disse dokumenter ikke giver retning, skal godkendelsen afgøres af et flertal af vælgerne.

4.

Download de relevante artikler i opløsningsformularen fra webstedet for NC Department of Secretary of State eller kontakt kontoret for at anmode om kopier af formularen.

5.

Udfyld artiklerne i opløsningsformularen. Formularen kræver navnet på selskabet, officerer og bestyrelsesmedlemmer og adresser, dato for opløsningstilladelse og en erklæring om, at der er opnået godkendelse fra aktionærerne. Formularen kræver også en dato, hvor opløsningen vil være effektiv.

6.

Bestil artiklen om opløsning med North Carolina statsminister i Raleigh, NC, og betal de nødvendige gebyrer.

7.

Standse alle forretninger, der ikke er nødvendige for at afvikle selskabets aktiver og afvikle alle forretningsmæssige forhold.

8.

Indsamle alle selskabets aktiver og afhænde de aktiver, der ikke er beregnet til distribution til aktionærerne. Betal selskabets gæld, skatter og andre forpligtelser og afslut alle selskabets forretningsmæssige forhold.

9.

Fordel de resterende aktiver til selskabets aktionærer som krævet af hver enkelt selskabs interesser.

10.

Underret IRS, at dit S-selskab er opløst, og arkiver den endelige afkast. Afkryds boksen på selvangivelsesformularen for at angive, at dette er det endelige afkast for selskabet. IRS kræver indgivelse af flere former, herunder Form 966, Corporation Dissolution eller Liquidations.

11.

Kontakt dine lokale og statslige agenturer, såsom din stats afdeling for indtægter og amtskat og licensbureauer, for at fuldføre eventuelle yderligere processer for at opløse S-selskabet.

Tip

  • I henhold til North Carolina-vedtægten er S-selskabets opløsning effektiv på datoen for opløslingsartiklerne. Det opløste S-selskab betaler ikke den årlige franchiseafgift, hvis den har overholdt restriktionerne mod at drive forretning, bortset fra det, der er nødvendigt for at opløse virksomheden. IRS hjemmeside Small Business / selvstændige sider giver en tjekliste på for lukkede virksomheder, herunder S-virksomheder. Det amerikanske kontor for små forretningsstyrelser i nærheden af ​​dig kan hjælpe med at løse dit selskab.

Advarsel

  • Inddragelse af en advokat kan forhindre lovlige problemer med opløsningen.

Populære Indlæg