Føderale krav til pauser og måltider i løbet af arbejdsdagen

Føderale bestemmelser kræver ikke, at arbejdsgiverne giver pause eller mad til medarbejderne. Men når en arbejdsgiver tillader brud og måltider, kræver de føderale krav, hvordan de betales. Føderale arbejdsmarkedslove som Fair Labor Standards Act gør sondringen mellem hvad der udgør en hvileperiode, måltidstid, ventetid og tid til opkald. Disse sondringer bestemmer, hvordan en medarbejder modtager kompensation for arbejdstid.

Hvileperioder

Hvileperioder er pauser af kort varighed og generelt fremme medarbejdernes effektivitet. Ifølge US Department of Labor er en hvileperiode typisk mellem 5 og 20 minutter. Hvis en arbejdsgiver tilbyder en hvileperiode, skal medarbejderen modtage kompensation for tiden. Uautoriserede hvileperioder eller forlængede pauser ud over den tildelte tid behøver ikke at blive kompenseret af arbejdsgiveren. For eksempel, hvis en medarbejder tager en planlagt 15 minutters pause, men ikke vender tilbage fra pause i 30 minutter, kan arbejdsgiveren reducere arbejdstagerens løn i 15 minutters forlængelse.

Måltider

Måltider er normalt 30 minutter eller mere. Ifølge Arbejdsministeriet er en arbejdsgiver ikke nødt til at kompensere en medarbejder for en måltidsperiode på 30 minutter eller længere. I løbet af denne tid skal medarbejderen dog være fuldstændigt fritaget for pligt. Føderale bestemmelser kræver også, at arbejdsgiveren kompenserer medarbejderen, hvis han udfører arbejdsopgaver i en bestemt måltidsperiode. For eksempel, hvis en medarbejder begynder sin måltidstid, men modtager et presserende opkald fra en kunde, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed, betragtes dette som arbejdstid, og arbejdsgiveren skal betale for den tid.

Beskæftigelsesstatus

Ophavsretlige bestemmelser i henhold til loven om retfærdig arbejdskraft er generelt gældende for ikke-fritagne medarbejdere. En ikke-fritaget medarbejder modtager timeløn og har ret til overarbejde. Fritagne medarbejdere har specifikke job klassifikationer og normalt modtager en løn. Retfærdige arbejdsnormer gælder normalt ikke for fritagne arbejdstagere. Imidlertid skal disse medarbejdere overholde arbejdsgiverbestemte pensioner og tidsplaner.

Yderligere krav

Arbejdsgivere skal overholde føderale bestemmelser om pauser og overnatningssteder for handicappede, såvel som ammende mødre. Lige arbejdslovgivning som amerikanerne med handicaploven kræver, at arbejdsgiverne leverer rimelige boliger til arbejdstagere med handicap. Indkvartering omfatter ændrede arbejdsopgaver, fysiske ændringer af arbejdsområdet og i nogle tilfælde en længere pauseperiode. Sygeplejersker modtager også indkvartering til pause tid for at udtrykke modermælk. Fair Labor Standards Act kræver, at arbejdsgiverne forsyner ammende mødre med et privat sted væk fra badeværelset for at udtrykke mælk til hendes barn. Handlingen tillader også ammende mødre så mange pauser som nødvendigt for at udtrykke modermælk.

Populære Indlæg