Distributør aftale tjekliste

En velskrevet aftale er nøglen til etablering og opretholdelse af et godt samarbejde i et kanalpartnerskab. Forhandlinger, der resulterer i gensidigt aftalte vilkår og betingelser, er afgørende, uanset om du er virksomhedsejer eller distributør. Indarbejde en organiseret tjekliste i kontraktforhandlinger for at sikre, at aftalen indeholder klare forventninger, adresserer pligter og ansvar og indeholder sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af begge parters interesser.

Parter, Produkter, Territorier, Omfang og Varighed

En distributøraftale er en juridisk bindende kontrakt, hvor værdiudvekslingen indebærer retten til at videresælge varer i retur for penge. Hver hoveddel af tjeklisten stiller spørgsmål, som, når de besvares, definerer karakteren af ​​distributøraftalen. De første få afsnit fokuserer på parterne, produkterne, territoriet, aftalens omfang og kontraktens varighed. Identificer hver involveret part og sørg for, at aftalen angiver, om distributøren er ansvarlig for videresalg af specifikke produkter eller hele produktlinjen. Oversigt over forhandlerens geografiske område angiver, om distributionsvirksomheden er eksklusiv eller ikke-eksklusiv, og angiv kontraktens længde, herunder oplysninger om, hvorvidt den er genstand for fornyelse.

Pligter og forpligtelser

Overhold forsigtigt punkter på begge sider af aftalen, når du bevæger dig gennem tjeklister og pligter. Sørg for, at aftalen omhandler virksomhedens pligt til at levere de aftalte produkter ud over uanset information, uddannelse og teknisk support, som distributøren kræver. På distributørsiden skal du sørge for, at aftalen fastsætter en minimumsforventning om indkøb og adresserer distributørens pligt til at opretholde en passende opgørelse. Angiv salgs-, ansvarligheds- og kundeserviceforventninger ved at redegøre for distributørens opgaver vedrørende salgskvoter, salgsfremmende foranstaltninger, dokumentation og kundesupport efter kundeservice.

Vilkår, priser og kampagner

De næste få afsnit af checklisten fokuserer på produkt- og salgsfremmende forventninger. Start med at aftale om distributøren har ret til også at distribuere en konkurrents produkter. Identificer betingelser under hvilke distributøren frit kan anvende leverandørens varemærke eller anden intellektuel ejendomsret i salgsfremmende foranstaltninger. Fremskridt ved at tage fat på prisspørgsmål som f.eks. Engrospriser, markering og om leverandør eller distributør fastsætter detailpriser. Derudover adresseres produktgarantier og afkast, hvilket er særligt vigtigt, hvis distributøren skal modtage eller sælge beskadigede eller ringere varer. Endelig diskutere salgsfremmende tildelinger og afgøre, om leverandøren er ansvarlig for at gennemføre eller deltage i salgsfremmende arrangementer, som distributøren sponsorerer eller besidder.

Tvistbilæggelse og kontrakt opsigelsesklausuler

Identificer den stat, der har jurisdiktion over aftalen. Opstil metoder og standard driftskøb for at løse potentielle tvister og beslutte om begivenheder eller handlinger, der kan resultere i kontrakt opsigelse. For eksempel angive, om en af ​​parterne har ret til at afslutte aftalen uden nogen særlig grund, eller om kontrakt opsigelse kun er en mulighed under omstændigheder som manglende betaling på begge sider. Som en endelig checkliste skal du sørge for, at aftalen angiver, om distributøren har ret til at holde usolgte varer efter en kontraktsafslutning, og i givet fald hvordan distributøren skal returnere varen.

Populære Indlæg