Ulemper ved organisationer med Matrix Approach

En matrixorganisation er et tværfunktionelt arbejdsteam, der bringer personer fra forskellige funktionelle afdelinger, produktafdelinger eller divisioner sammen for at nå et specifikt mål. Som et resultat dannes der en dobbeltrapporterende organisationsstruktur, hvor hvert medlem af matrixorganisationen rapporterer til lederen af ​​det tværfunktionelle hold samt lederen af ​​den afdeling, der har fået tildelt medlemmet. Matrixorganisationen er et adhocratdesign, der har fire væsentlige ulemper: psykologisk stress, konflikt, ineffektivitet og omkostninger.

Psykologisk stress

Matrixorganisationen er dynamisk med hensyn til både form og funktion. Holdmedlemmerne, holdstrukturen, arbejdsrollerne og arbejdsrollefladerne mangler stabilitet, selv inden for en projektets livscyklus. En persons evne til at tilpasse sig forandringen er dog delvis baseret på individets evne til at etablere menneskelige relationer. Denne konflikt mellem den noget hurtige udsving i teamets struktur og funktion og individets behov for stabile relationer kan føre til, at holdmedlemmer oplever psykologisk stress.

Konflikt

En matrixorganisation udviser ikke klare linjer for myndighed eller ansvar, idet det underordnede forhold ikke kan være klart. Derudover kan et tværfunktionelt holdmedlem modtage en retning fra en funktionel leder og en anden retning fra den tværfunktionelle holdleder. Som følge heraf bliver nogle personer forstyrret af tvetydigheden, og der kan opstå konflikter. Til gengæld kan høj arbejdstager utilfredshed og medarbejderomsætning resultere.

Ineffektivitet

Flere ledere, modstridende politikker og procedurer og modstridende loyaliteter kan føre til ineffektiv forvaltning. Derudover kan der forekomme infighting mellem funktionelle ledere og tværfunktionelle teamledere, der hver især er tvunget til at konkurrere om tidspunktet for de enkelte holdmedlemmer. Matrixorganisationer drager fordel af hverken strukturel stabilitet eller rutinering af funktion, hvilket også kan føre til ineffektivitet både for den enkelte medarbejder og forretningsprocesser. Desuden kan den tværfunktionelle leder mangle myndighed til at træffe kritiske beslutninger - hvilket i høj grad hæmmer projektets fremskridt.

Koste

Arbejdstagere vælges ofte for at deltage i tværfunktionelle hold, fordi de besidder et bredt og varieret færdighedssæt. Men i almindelighed er lønnen opnået ved en individuel stigning i forhold til de færdigheder, han besidder. Derudover udfører en person sædvanligvis funktioner til støtte for både matrixorganisationen og den funktionelle organisation, som kan øge overarbejde omkostningerne for organisationen. Desuden kan flere ledere ansættes til matrixorganisationen, hvilket også øger personaleomkostningerne. Endelig fører manglen på strukturel stabilitet eller rutinefunktioner til operationelle ineffektivitet og øgede omkostninger.

Populære Indlæg