Hvorfor udforme en LLC?

I 1977 blev Wyoming den første stat for at tillade virksomhedsejere at danne et aktieselskab. I 1990'erne blev populariteten af ​​LLCs øget på grund af den personlige beskyttelse og skattefleksibilitet, der blev ydet til LLC virksomhedsejere. Fra et juridisk synspunkt har LLC'er en separat eksistens fra dets medlemmer. En LLC kan indgå kontrakter, samt akkumulere gæld og aktiver separat fra medlemmernes personlige aktiver.

Få papirarbejde krav

Uden for at indgive virksomhedens artikler om organisation med staten har LLC'er få papirarbejde krav til at overholde. Mange stater kræver ikke, at LLCs gennemfører årlige møder, som det er tilfældet i Texas. Desuden er LLCs ikke forpligtet til at føre registreringer, der beskriver, hvordan firmaets beslutninger blev truffet. LLC'er er ikke forpligtet til at føre en oversigt over, hvordan LLC-medlemmer stemte om vigtige forretningsproblemer. En LLC er ikke forpligtet til at indgive en årsrapport med den stat, hvor virksomheden er organiseret.

Fleksibel styring

En LLC kan påtage sig enhver ledelsesstruktur, som medlemmerne af selskabet anser for nødvendige for at drive virksomheden effektivt. Medlemmer af en LLC kan ansætte ikke-medlemmer til at håndtere virksomhedens ledelsesopgaver, eller LLC-medlemmerne kan administrere virksomheden. Hvis ikke-medlemmer er ansvarlige for at administrere de daglige aktiviteter i en LLC, vil LLC-ledelsesstrukturen ligne et selskabs ledelsesstruktur. Når LLC-medlemmer håndterer virksomhedens forhold, ligner ledelsesstrukturen et partnerskab. Fleksibiliteten til at vælge virksomhedens ledelsesstruktur gør det muligt for LLC-medlemmerne at køre virksomheden på den mest effektive måde.

Beskatning

LLC'er behandles som en pass-through enhed af Internal Revenue Service. Dette gør det muligt for medlemmer af en LLC at videregive deres andel af selskabets overskud og tab til deres personlige selvangivelse. LLCs er ikke forpligtet til at indføre skatter på forretningsniveau. Til skattemæssige formål kan en LLC vælge beskatning som et partnerskab, eneejer og selskab. Meget sjældent vil en LLC vælge beskatning som et selskab, fordi selskabet ville være underlagt dobbeltbeskatning oplevet af C-virksomheder. Dobbeltbeskatning opstår, når selskabets overskud beskattes af IRS på forretningsniveau. Når selskabet udsteder udlodninger til medlemmer af LLC, skal LLC-medlemmerne indberette udlodningerne som indkomst på deres personlige indkomstskat.

Profitfordeling

En LLC kan distribuere overskud til medlemmer af LLC på enhver måde, der anses for passende af medlemmerne af selskabet. Ejendomsinteressen for et LLC-medlem må ikke være en indikator for det overskud, der er modtaget eller tabt. For eksempel kan et LLC-medlem eje 10 procent af virksomheden, men hævder 25 procent af virksomhedens overskud. Denne fleksibilitet gør det muligt for en LLC at tage hensyn til en LLC medlems sved egenkapital. På denne måde kan et LLC-medlem, som ikke har kapitalen til at investere i selskabet, belønnes for sin service til virksomheden.

Ansvarsbeskyttelse

Da en LLC fungerer som en separat juridisk enhed, kan LLC medlemmer og ledere drive selskabet uden at bringe deres personlige aktiver i fare. LLC medlemmer og ledere har begrænset beskyttelse mod retssager, retsafgørelser, forretningsmæssige fordringer og andre forpligtelser. LLC'er får samme beskyttelse af begrænset ansvar som et selskab. De personlige kreditorer af et LLC-medlem må ikke forfølge selskabets forretningsmæssige aktiver i et forsøg på at genoprette personlig gæld. En LLC-medlem er ansvarlig for forretningstab, domme og retssager op til deres ejerandel i virksomheden. I modsætning til et partnerskab eller eneselskab er de personlige aktiver i et LLC-medlem ikke i fare ved at fungere som en LLC.

Populære Indlæg