Hvad er mangfoldighed i regnskabsprincipper?

Mangfoldighed i regnskabspraksis refererer til forskelle i registrering og brug af finansiel information; Amerikanske virksomheder, der arbejder med internationale virksomheder, står over for udfordringer, der håndterer mangfoldighed, når de beskæftiger sig med regnskabsprincipper. Mens mange virksomheder beskæftiger sig med forskellene uden at forstyrre erhvervslivet, har problemerne indflydelse på store forretningsforbindelser, herunder vurdering af virksomhedens nettoværdi og også, hvordan ledere træffer forretningsbeslutninger. Undersøgelser rapporteret af National Bureau of Economic Research bemærke, at regnskabsmæssig diversitet påvirker sikkerhedsprissætning og metoden til at kompilere internationale porteføljer.

Generelt accepterede regnskabsprincipper og standarder

Mens revisorer og bogholderer træner ved hjælp af forskellige lærebøger og uddannelsesmæssige filosofier, fastsætter to agenturer de regnskabsstandarder, der anvendes af disse grupper af finansielle fagfolk under de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, også kendt som GAAP. Federal Advisory Board Advisory Board udsteder årlige generelle regnskabsprincipper for føderale agenturer og kontorer. Disse retningslinjer vises i en trykt og online håndbog. Det amerikanske institut for certificerede revisorer udsteder også regnskabsstandarder. Både for profit og nonprofit virksomheder bruger disse standarder som en retningslinje for at holde regnskaber.

Mangfoldighed Hierarki

Regnskabsprincipper har et generelt hierarki for bogholderier og revisorer. Når principperne udstedt af den føderale regnskabsstandard rådgivende bestyrelse strider mod de trykte standarder af det amerikanske institut for certificeret revisorer, FASAB standarder prioriteres for professionelle finansielle arbejdstagere. Selv når man bruger standarderne, har virksomhederne imidlertid mulighed for juridisk og professionelt at tolke regnskabsstandarderne på en sådan måde, at der skabes forskelligartethed i regnskabet. Forretningsmotivationen omfatter at præsentere det bedste økonomiske ansigt for forskellige investerings-, låne- og ekspansionsscenarier. Et firma, for eksempel, vil måske afskrive udstyr i et enkelt år for at tjene føderale skattefordele eller kreditter til rådighed i en begrænset periode.

International Mangfoldighed

Forskellige nationale standarder dominerer regnskabsprincipper, ifølge forskning, der er trykt i "Financial Analysts Journal", og det gør det umuligt at rapportere ensartede årsregnskaber. De væsentligste forskelle for amerikanske virksomheder, der beskæftiger sig med virksomheder i Det Forenede Kongerige, Japan og Canada, omfatter bogført værdiindtjening og regnskabsoversigter.

Indvirkningen af ​​mangfoldighed

De finansielle konsekvenser for virksomheder med mangfoldighed i regnskabsmæssig behandling kommer, når virksomheder undlader at tiltrække internationale investeringsfonde baseret på regnskabsmæssige forskelle. En rentabel forretning kan virke som en tabende venture, når firmaets bøger omregnes til tal ved hjælp af forskellige internationale regnskabssystemer eller metoder. Selv når investorerne præsenteres med regnskabsmæssige forskelle, er mange tilbageholdende med at tage en risiko, når de står over for forskellene i investeringsporteføljerne.

Internationale ændringer

Mens internationale regnskabsforskelle hindrer nogle investeringer, begyndte i 2005 at virksomheder i Europa begyndte at anvende en samling af internationale regnskabsstandarder udviklet af tilsynsmyndigheder fra de forskellige europæiske lande, internationale regnskabsforeninger og akademikere, der arbejder på det finansielle område. Mens en national standard endnu ikke er udviklet, opdagede formuleringsgrupperne også nogle underliggende årsager til de forskellige regnskabsprincipper. Forskellene indarbejder ofte virksomhedsrapporteringsstrategier frem for mangfoldighed i regnskabspraksis.

Populære Indlæg