Sådan opløses og afvikles en S Corporation

Opløsning af et selskab, herunder et S-selskab, kræver at indgive de korrekte formularer med de samme statslige og føderale agenturer, som du plejede at starte virksomheden. Korrekt opløse S-selskabet for at undgå fremtidige juridiske og finansielle problemer som følge af ufuldstændig papirarbejde. Statens regler og forskrifter varierer. Bekræft med alle statsskatter og registreringsbureauer for at sikre, at du udfører det korrekte papirarbejde i den rigtige rækkefølge.

Godkendelse fra direktører

Inden du begynder at afvikle virksomhedens aktiver og lukke finansielle konti, hold et bestyrelsesmøde for at få en godkendelsesafstemning til at opløse virksomheden fra bestyrelsen. For en virksomhed med kun én direktør synes dette at være meget, men skal stadig være mindesmærket i minutter med datoen for beslutningen om at opløse, enhver der er til stede for at stemme og resultatet af afstemningen. Dette giver den juridiske tilladelse til at opløse virksomheden. Optag afstemningen i mødemøderne, der tilføjes til formelle selskabsdokumenter.

Opløsningsartikler

Kontakt din statssekretær for at afgøre, hvilke former og gebyrer der er for virksomhedens opløsning. Dette ligner processen med indgivelse af vedtægter, der blev gjort, da du oprettede virksomheden.

Når du først arkiverer opløsningsartiklerne, kræver de fleste stater offentliggørelse af opløsningen i lokale aviser "" offentlig meddelelse ". Dette gør det muligt for eventuelle kreditorer at gøre krav på selskabet, før aktiverne afvikles og distribueres. Kreditorer har ret til midler skyldige dem.

Likvidation af aktiver

Når artiklen om opløsning er godkendt, begynder likvidationen af ​​aktiver. Start med at afbetale alle kendte gæld. Den endelige lønningsliste er topprioriteten efterfulgt af alle andre gældsforpligtelser. Eventuelle resterende aktiver, herunder bankkonti, fast ejendom, inventar og alle andre aktiver afvikles og fordeles efter ejerandelsprocenter.

Hvis der ikke betales nogen formue, efter at der er betalt gæld, modtager aktionærerne ikke penge fra likvidationen.

Afsluttende skat afkast

Udfyld endelig stats og føderal selvangivelser. Afkastet er det samme som det årlige afkast, men der er en boks øverst på skatteformularen, der spørger, om dette er "Endelig Retur". Sørg for, at denne boks er markeret for at forhindre fremtidige problemer med ikke-indberetning af selvangivelser.

Virksomheder fil IRS Form 1120S og udfylde Schedule K-1 med angivelse af fordelingen af ​​overskud og aktiver til aktionærerne. Nogle stater kræver en skatteklarering, inden de indleverer opløsningspapiret.

Andre licenser og krav

Underret stats og føderale agenturer, du har konti, licenser eller tilladelser med. For eksempel kan du blive nødt til at kontakte arbejdsløshedsafdelingen for at informere dem om lukning. Afstå licenser eller tilladelser som alkoholsalg eller generelle entreprenørlisenser, hvor det er relevant for din virksomhed og industri.

Populære Indlæg