Ulemperne ved Financial Window Dressing

Virksomheder vil naturligvis se deres bedste ud til aktionærer og långivere. En måde for dem at præsentere et godt udseende er at vindue-klæde deres årsregnskaber, hvilket kræver at tage visse handlinger, der forbedrer de økonomiske resultater og forhold. Risikoen for vinduesdressing er, at det, der starter som hvide løgne i en periode, måske i sidste ende korroderer de etiske standarder for virksomhedens ledere og spiral ned i ulovlig praksis, svig og fængselsstraff.

Forklæder Windows

Et selskab kan forbedre sine økonomiske resultater på mange måder. Det kan udskyde betalinger for at øge sin kontantsaldo og optage en lav reserve for dårlig gæld for at gøre kundefordringer ser stærkere ud. Ved at afsætte anlægsaktiver med betydelige akkumulerede afskrivninger vil de resterende aktiver blive afskrevet let, hvilket gør det til at se ud som om selskabet kun brugte relativt nyt udstyr. Et andet afskrivningstrick er at skifte fra accelereret til lineær metode for at reducere de nuværende omkostninger. Virksomheder kan tilbyde kunder rabatter for at fremskynde indkøb og øge periodens indtægter. Et andet kneb er at udskifte leverandørudgifter til en senere periode.

Narre bankfolk

En motivation for at opbygge en balance er at hjælpe med at kvalificere sig til et banklån. Finansielle institutioner fastsætter standarder, som låntagere skal mødes for at kvalificere sig til de lavest mulige lån. For eksempel kan banken kræve et stærkt nuværende forhold - forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristede forpligtelser. Et højt forhold indikerer, at selskabet har nok kontanter og kortfristede aktiver til at betale renter. Men lån opnået på denne måde kan forårsage en reel cash crunch, når vinduet dressing ikke længere kan skjule anemiske pengestrømme. Dette øger risikoen for misligholdelse, konkurs og likvidation.

Hoodwinking aktionærerne

En anden motivation for corporate window dressing er at jack up aktiekurserne. Investorer undersøger ofte finansielle rapporter for at bestemme, hvor meget de er villige til at betale for aktier i aktier. Når et selskab kunstigt øger sin indtjening, kan investorer måske byde på aktiekurser for at opretholde eller udvide aktiens pris-til-resultat-forhold. Executive kompensation er ofte bundet til aktiekursudnyttelse. Ulempen ved at maskere selskabets sande tilstand er, at aktionærerne ikke ved, at de har brug for at anvende korrigeringer, som f.eks. Vedtagelse af beslutninger, valg af nye bestyrelsesmedlemmer eller nedbringelse af aktiekursen, hvorved virksomhedens rodproblemer bliver ubehandlede.

Gå direkte til fængsel

Hvis vinduesforklædningen kommer ud af hånden, kan et selskab krydse linjen og begynde at bedrage investorer. Historien er fyldt med eksempler, hvor virksomheder skabte falsk indtjening. For eksempel oprettede Enron "special purpose entities", der gav indtægter, mens de skjulte forpligtelser. Det løj også til revisorer. Selskabet foldede til sidst, og øverste ledere gik i fængsel. I sin rawestform udfører cheferne simpelthen "madlavning af bøgerne" eller opgør numre for at sætte ind på de finansielle rapporter. Skaden på investorer kan være enorm, som det var tilfældet i Bernard Madoff-skandalen, der førte til Madoffs langsigtede fængsling.

Populære Indlæg