Hvad er de forskellige typer forretningsdokumenter?

En ny virksomhedsejer jonglerer mange opgaver, herunder vedligeholdelse af dokumenter og rapporter. Ejere bør oprette et arkiveringssystem fra begyndelsen for at indhente de korrekte data og vedligeholde de korrekte poster.

Business Creation Dokumenter

Når du starter en virksomhed, skal du udfylde flere dokumenter, herunder:

Vedtægter eller organisation: Hver virksomhed skal registrere sig i den stat, hvor den opererer. Statssekretæren registrerer normalt virksomheder.

Hvis der registreres som et selskab, indgiver virksomheden vedtægter. Et aktieselskab (LLC) indeholder artikler om organisationen. Papirarbejde omfatter indledende minutter, navngivning af officerer og aktionærer. Andre forretningsenheder har forskellige krav.

IRS Employer Identification Number: En virksomhedsejer opnår et virksomhedsskattenummer kaldet et Employer Identification Number (EIN). Dette nummer holder adskilte personlige og erhvervsmæssige finanser og giver dig mulighed for at åbne bankkonti, kreditkort og andre finansielle konti i din virksomheds navn.

Ansøg om en EIN online på IRS hjemmeside eller udfyld Form SS-4 og fax eller mail det. IRS sender Form CP 575 med EIN. Opbevar denne formular med firmaets optegnelser.

Statens skat nummer og tilladelser: Hver stat og hver forretningsbranche har forskellige krav, når det kommer til statlige skat identifikationsnumre, franchise skat registrering og tilladelser. Gå til dit stats franchise skattekort eller controllers kontor hjemmeside for at se, hvad der kræves i din stat.

Korrekt registrering af din virksomhed er trin 1 i opbygningen af ​​et firma. Sørg for at dække alle statlige, føderale og amtskrav.

Årsrapport

Årsrapporten for en virksomhed beskriver en virksomheds økonomiske sundhed. Den består typisk af tre dokumenter: resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse.

  • Resultatopgørelse: Resultatopgørelsen ser på det samlede resultat for et selskab. En grundlæggende resultatopgørelse indtager indtægter og fratrækker udgifter til at vise et nettoresultat eller tab. Rapporter kan gå i detaljer ved at subtrahere omkostningerne ved varer fra de samlede indtægter til at generere brutto overskud. Derefter trækkes andre udgifter til salg, marketing og drift for at opnå netto overskud.
  • Balance: Konti for aktiver og forpligtelser. Det kan ligne en storbog med aktiver til venstre og passiver til højre. Som navnet antyder, skal aktiver og passiver balancere.

  • Pengestrømsopgørelse: Konti for alle kontanter, der kommer ind i virksomheden. Afbryder tilstrømningen i kategorier som drift, investering og finansiering. Erklæringen gør det muligt for virksomhederne at vurdere fremtidig vækst og evnen til at betale gæld.

Disse dokumenter er indbyrdes forbundne og bruger det samme sæt data og ekstrapolerer det på forskellige måder for at illustrere virksomhedens økonomiske sundhed. En stor del af disse oplysninger bruges også med skatteansøgninger og investorrelationer.

Overholdelse og regulering

Forskellige typer virksomheder og brancher har forskellige krav til papirarbejde. Virksomheder med medarbejdere skal opretholde lønningsdata og skatteidentifikationsformularer, som f.eks. W-9'er.

Formularer, der afspejler overholdelse af sikkerhedsinformations træning og mangfoldighedstræning, skal underskrives af medarbejdere og bevares i human resources-filer.

Din lønrådgiver, sammen med dit lokale kontor for små virksomheder, kan hjælpe dig med at bestemme, hvilke dokumenter der kræves til din branche og stat.

Populære Indlæg