Svagheder i en deltagerstyre

I en deltagende ledelsesstil involverer du arbejdere i beslutningsprocessen for en bestemt handling, vej eller proces, samtidig med at du beholder den ultimative beslutningstagende myndighed for dig selv. Denne stil er effektiv til at få andre medarbejdere involveret, men det har nogle ulemper i visse situationer, ligesom alle ledere nærmer sig.

Bevidst proces

En vigtig ulempe ved at få andre involveret i beslutningsprocessen er, at det normalt sætter processen i gang med at træffe beslutninger og træffe foranstaltninger. Hvis du har brug for at træffe en presserende beslutning om at møde en deadline eller for at udnytte en mulighed, vil det sandsynligvis ikke fungere som deltagerstyring. Det tager typisk længere tid at invitere og diskutere flere meninger end det gør at bare lave en autokratisk beslutning og formidle den til andre.

Udtyndet ekspertise

En demokratisk tilgang kan også fortyde kvaliteten af ​​ekspertise involveret i en beslutningsproces. Hvis du har den bedste strategiske planlægning evner og ekspertise i din lille virksomhed, kan indtage fra mindre erfarne arbejdere fortynde kvaliteten af ​​perspektiver. I markedsføringen kan en marketingchef, der tillader adgangskoordinatorer og specialister at have stærke stemmer i centrale strategibeslutninger, tage væk fra styrken af ​​sin egen erfaring og evner.

Konfliktpotentiale

Når du har flere diskussioner et problem eller en chance, risikerer du også, at der opstår konflikter. Dette punkt er især sandt, hvis du har meget opfattede arbejdere. Konstant brug af deltagende ledelse kan potentielt medføre personskifte blandt holdmedlemmer. Hvis medarbejderne føler, at andre forsætligt ignorerer eller bekæmper deres meninger, kan de tage det personligt og undgå at interagere med dem.

Deltagende styrker

Nøglen til succes med at anvende deltagende lederskab er at vide, hvornår det er mest effektivt. Når du træffer en beslutning, hvor du har tid til at analysere alle perspektiver, er det ofte nyttigt at høre forskellige tanker eller ideer. I nogle tilfælde får lytterne til arbejdstagernes perspektiv ledere til at ændre deres sind. Du kunne undgå en stor fejl eller negativt påvirke arbejdsmoral med rettidig brug af deltagende lederskab.

Populære Indlæg