Typer af reprimand Memoer

Beskyldningsbrev er skrevet advarsler givet til medarbejdere og andre, der ikke lever op til et vist forventningsniveau. Reprimand memoer tjener primært to formål. De dokumenterer andres tvivlsomme adfærd ved at bringe det til hans opmærksomhed, så han kan arbejde for at rette op på det. De giver også arbejdsgiverne mere gearing til at fortsætte med alvorligere konsekvenser, hvis det er nødvendigt. Anmærkninger kan gives på grund af arbejdsløshed, ejendomsskader eller dårlig arbejdsindsats.

Arbejdsrelateret

De fleste arbejdsgivere vil gennemgå en grundig proces, når de forsøger at rette op på en medarbejders fattige handlinger. Ifølge HR Specialist hjemmeside, er en verbal advarsel ofte givet først, afhængigt af arten af ​​lovovertrædelsen. Hvis denne advarsel ignoreres, vil tilsynsføreren sandsynligvis følge op med et reprimandbrev. Henvisningsmeddelelsen vil skitsere årsagen til opskrivningen, måder at korrigere lovovertrædelsen på, og hvordan fortsatte overtrædelser kan føre til mere alvorlige konsekvenser.

Arbejdsgiverne vil ofte bede arbejdstageren om at underskrive anklagebemærkningen for at forhindre eventuelle fejlagtige afskedigelsessager mod selskabet. Hvis en medarbejder ikke er enig med det reprimandememo, har han ret til ikke at underskrive det. Under alle omstændigheder skal notatet placeres i medarbejderens fil i virksomhedens human resource afdeling. Gentagne påtalememoer kan give arbejdsgiveren mere gearing til at begrunde en ansattes opsigelse.

Pædagogisk

Hvis du tænker på at åbne en privat skole eller børnepasning, kræver mange, at eleverne underskriver aftaler, som de forstår skolens adfærdskodeks. For dem, der undlader at følge reglerne, kan et barn blive opskrevet for insubordination. Forældren er typisk underrettet om reprimandememoet og kan blive bedt om at underskrive det også. Sørg for, at du har tilstrækkelige beviser, før du anklager. Afhængig af arten af ​​fremtidige lovovertrædelser følger mere alvorlige konsekvenser normalt reprimand memo. Dette kan omfatte suspension eller udvisning.

Udlejningsejendom

Lejeejendomme er undertiden tvunget til at udsætte lejere for manglende betaling af leje, ejendomsskade eller lejemål. Ved lov skal en udlejer give lejeren skriftlig meddelelse inden udsættelsesprocessen begynder. Denne henvendelse brev beskriver problemet ved hånden og fastsætter en frist for at opfylde udlejerens anmodning. Ifølge Cornell University Law School, hvis en lejer ikke følger retningslinjerne i notatet, kan ejeren simpelthen ikke fysisk fjerne dem. I stedet skal han få en retskendelse fra de lokale myndigheder.

Medicinsk

Hvis du er en læge i erhvervslivet for dig selv, kan skriftlige beskyldningsbreve være ret alvorlige. De kan blive bedt om af en ulykkelig patient, der underretter den medicinske bestyrelse, hvor din licens til at udøve dit erhverv er udstedt. En medicinsk reprimand kan skade din troværdighed som en sundhedspersonel. Fordi de er offentliggjort, kan alle gennemgå de påståede uheld. Gentagne påstande kan brænde patientens retssager og føre til tab af en sundhedsfaglig licens.

Populære Indlæg