Effektiv kommunikation i et hold

Mange små virksomheder bruger teams som et middel til at nå mål på arbejdspladsen. Flere mennesker, der arbejder sammen imod et mål, kan gøre det nemmere at opnå, hvis holdet består af de rigtige mennesker. Ved at trække folk sammen med forskellige træk, der supplerer hinanden, kan målet være lettere at opnå, hvilket resulterer i større medarbejder motivation samt arbejdsplads produktivitet og tilfredshed. Når alle disse ting forbedres på arbejdspladsen, følger den øgede rentabilitet generelt.

Regler

Når du opretter et hold, er det vigtigt at etablere regler eller retningslinjer for, hvad holdmedlemmerne skal forvente af holdet. Dette kan være så enkelt som hvornår og hvor ofte holdet vil mødes. Det kan også dække kommunikation uden for holdmøderne, f.eks. Når holdmedlemmer emailer hinanden, er alle medarbejdere inkluderet på emailen for at sikre, at alle forbliver på samme side. Alle regler skal aftales af holdmedlemmer.

Medlemsroller

Hvert holdmedlem skal forstå sin rolle i holdmødeprocessen. Holdmedlemmer skal acceptere reglerne, herunder dem, der vil lette effektiv kommunikation inden for holdet. Disse regler kan omfatte ikke at forstyrre, når andre taler, omskrive tilbage til andre, hvad der er blevet sagt for at sikre forståelse og ikke dømme over andres ideer under brainstorming faser af møder. Medlemmerne bør bestræbe sig på ikke kun at forstå, men også at forstå andre på holdet.

Leader Roller

Ledernes rolle er at holde holdet i den rigtige retning og holde holdet på rette spor. Når kommunikationsproblemer opstår, må lederen muligvis træde ind som mægler for at løse de kommunikationsproblemer, der er til stede. Lederen skal altid være sikker på, at de aftalte møderegler bliver fulgt af alle holdmedlemmer. Lederen vil også forsøge at identificere, hvad der motiverer hvert medlem af holdet til at lette en effektiv holdestruktur.

Adresseringsproblemer

Kommunikationsspørgsmål i teamet skal altid behandles hurtigst muligt. Det første skridt ville være at gennemgå de aftalte regler for at se om nogen af ​​disse er blevet brudt. Hvis det er tilfældet, er det en nem løsning, da reglerne klart angiver en oversigt over begivenheder, når reglerne brydes. Hvis det ikke er omfattet af reglerne, skal holdet mødes for at diskutere problemerne og måske overveje at inddrage en ekstern part, såsom menneskelige ressourcer, til at mægle, især hvis lederen er involveret i kommunikationsproblemet.

Overvejelser

Kommunikationsproblemer inden for holdet kan ikke løses eller løses, hvis de ignoreres. Det er vigtigt at have en åben dørpolitik i holdet, hvor spørgsmål kan diskuteres, da de opstår. Ved oprettelse af regler kan teammedlemmer overveje at tilføje en regel om, at holdmedlemmer skal tale direkte til det medlem, som de har et problem med snarere end at involvere andre parter, medmindre det er en ledelsesleder, som f.eks. Menneskelige ressourcer.

Populære Indlæg